Hva leter du etter

FRIK xPand er for alle

Noen steder er det potensiale for å samle mange ungdommer. Andre steder er det mindre på grunn av fraflytting, geografi og befolkning.
Men det handler alltid om den ene. Den ungdommen som plutselig ser hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Derfor vil vi utfordre alle til å ta det kallet Gud har til deres menighet på alvor.

Om dere er mange eller få, så vet vi at Gud ønsker å se den ene gjennom den lokale menigheten og ungdomsarbeidet.
Derfor vil FRIK xPand hele tiden jobbe for at våre ressurser og metoder passer for både store og små lokallag.

Hva er FRIK xPand?

Frik xPand er et prosjekt der Lyngdal Frikirke og FriBU ønsker å legge til rette for å:

  • etablere sunne og aktuelle ungdomsarbeid
  • gi hjelp og retning til små og nyoppstartede ungdomsarbeid så de kan ekspandere og stolt gi videre sin tro
  • gjøre tilgjengelig resurser som gjør det lettere å kommunisere, og ære Gud og som gir konkret hjelp inn i deres ungdomsarbeid
  • gi videre et radikalt misjonsarbeid, og etablere det som en del av lokallagets kultur

FRIK xPand har et ønske om å være til velsignelse for andre ungdomsarbeid. Vi ønsker å gi videre kunnskap og erfaringer, og gi hjelp til å utvikle en radikal bibeltro og livsnær forkynnelse. Med FRIK xPand skal vi gjøre tilgjengelig video, grafiske elementer og andre moderne virkemidler som skaper et arbeid vi kan være stolte av.

Vi ønsker å skape et misjonsengasjement som forvandler liv. Grafikk, video og lyd – det vi kaller «ressurser», blir lagt på en nettplattform og gjort tilgjengelig slik at alle frikirker i Norge kan bruke dem. Det skal være like enkelt å bruke ressursene for et ungdomsarbeid på 10 personer, som for et større arbeid. Det skal også være så høy kvalitet på ressursene at alle ungdomsarbeid uansett størrelse skal kunne bruke dem med stolthet.

Våre milepæler

I løpet av de første tre årene drømmer vi om å se:

  • minst 10 nye ungdomsarbeid etablert i våre menigheter som ikke har det fra før
  • minst 10 ungdomsarbeid får hjelp til å vokse og nå lengre ut
  • minst 20 ungdomsarbeid bruke enkelt elementer eller verktøy for å styrke sitt arbeid
  • minst 15 ungdomsarbeid få et bevist aktivt forhold til vårt misjonsarbeid

Hvem er FRIK xPand?

Det meste av ressursene som blir lagt tilgjengelig via FRIK xPand er fra ungdomsarbeidet i Lyngdal Frikirke: FRIK Lyngdal.

Det er ungdomspastor Thore Søvik som er leder for arbeidet i Lyngdal, med et klart fokus på å legge til rette for at andre kirker i Frikirken kan benytte seg av opplegget som lages i forbindelse med ungdomsarbeidet. Søvik er også ansatt i en deltidsstilling (10 %) som er dedikert til arbeid med FRIK xPand.

Ole Bjørn Nord-Varhaug har vært ettåring i Lyngdal Frikirke og kommer til å fungere som koordinator for FRIK xPand i en 40% stilling. Han har administrativt ansvar og følger opp alle menighetene som deltar i arbeidet.

Oskar Hadland har vært ettåring i Lyngdal Frikirke i to år, og har stått for det meste av produksjonen til FRIK Lyngdal. Han kommer til å fungere som produsent for FRIK xPand i en 40% stilling. Han har teknisk ansvar og produksjonsansvar for grafisk, video og nett.

Lyngdal Frikirke vil sammen med fordelingsutvalget sørge for 40% stilling lokalt i Lyngdal. FriBU vil sørge for de resterende 50%.

De fire satsningsområdene i FRIK xPand

Alt arbeidet til xPand kan deles inn i fire forskjellige nivåer. Under følger en beskrivelse av dem:

xpand | Large

spand-large12

Vi vil etablere flere nye ungdomsarbeid som er aktuelle for denne generasjonen

xPand:LARGE har som mål å hjelpe menigheter å starte sitt eget ungdomsarbeid. Målet er å skape et grunnlag og et DNA i dette nye arbeidet med gode verdier, struktur og med fokus på å være aktuelle for denne generasjonen.

Etter at det nye lokallaget har opprette sin egen brukerkontor på nett, vil de bli kontaktet og gitt verktøy som hjelper dem med å finne ut hvem de er og hva de vil. De blir invitert til en lederdag i Lyngdal hvor de får opplæring og hjelp til å lage sitt eget ungdomsarbeid. Her blir det også undervisning og god til til bønn og spørsmål. De deltar på FRIK Lyngdal samme dag, og får en debrief etterpå. Så reiser de hjem og fortsetter planleggingen under oppfølging av FRIK xPand. En fra FRIK xPand reiser til det nye ungdomsarbeidet på deres oppstartsdag, har ledersamling og hjelper dem med den praktiske gjennomføringen av deres første samling. I etterkant bruker de nettressursene som de selv vil og blir fulgt opp etter avtale.

xpand | Medium

spand-medium-12

Vi ønsker å hjelpe ungdomsarbeid til å ekspandere, slik at de stolt gir videre sin tro

xPand:MEDIUM har som mål å hjelpe menigheter utvikle sitt ungdomsarbeid, hjelpe dem til å vokse og løfte kvaliteten.

Det skal aldri være flaut å invitere med seg noen på en samling, tvert i mot. Kvalitet skaper stolthet over arbeidet og man ønsker å invitere nye. Etter at lokallaget har opprette sin egen brukerkontor på nett, vil de bli kontaktet og gitt verktøy som hjelper dem med å finne ut hvem de er og hva de vil. For mange vil dette kanskje handle om en «ny start», arrangementer for å nå nye, eller å vinkle arbeidet mer ut mot kirkefremmede De blir invitert til en lederdag i Lyngdal, hvor de får hjelp til å relansere sitt arbeid og bygge gode strukturer. De deltar på FRIK Lyngdal samme dag, og får en debrief etterpå. De planlegger selv sin oppstart under oppfølging av FRIK xPand. I etterkant bruker de nettressursene som de selv vil og blir fulgt opp etter avtale.

xpand | Small

spand-small12

Vi ønsker å gi ungdomsarbeid ressurser som ærer Gud og gir konkret hjelp

xPand:SMALL har som mål å gi enkle, konkrete og kreative ressurser som løfter deres arbeid. Dette handler om alt fra verdidokumenter til grafiske ressurser til bruk på samlinger og sosiale medier.

Etter at lokallaget har opprette sin egen brukerkontor på nett, får de tilgang til alle elementer og dokumenter. De får en forklaring (enten skriftlig eller på video) på hvordan de skal bruke ressursene og hvordan de kan laste dem ned. Mange av de grafiske elementene vil være i to formater; en ferdigstilt utgave, og en hvor de selv kan legge på logo, tekst eller annen informasjon. Målet er at lokallagene kan bruke ressursene som de vil, uten å være redd for copyright. Dokumenter som arbeidsbeskrivelser, verdidokumenter, ledertrening og kjøreplaner er i et format som gjør at de kan bearbeides slik at det passer til lokale forhold. Lokallagene jobber selvstendig og henter ut det de trenger selv.

xpand | Misjon

spand-misjon12

Vi vil gi videre det Jesus gav oss gjennom misjon på en radikalt og integrert måte

xPand:MISJON har som mål å samle våre misjonsressurser og gi dem videre på en enkel måte. Vi ønsker også å legge til rette for at misjonsarbeid blir en naturlig og integrert del av våre lokallag. Vi vil se misjon levd ut som en radikal livsstil.

MISJON-medlemmer får tilgang til alle misjonsressursene via nettside og kontakt. Når noen oppretter en brukerprofil, vil de bli kontaktet av en av oss i FRIK xPand, og de blir tilbudt hjelp til å integrere misjonsarbeidet som en naturlig del av deres ungdomsarbeid. Ressursene er delt inn i 5 hovedgrupper. Bønn for misjon, Givertjeneste, Fadderordning, Teamturer og Misjonsarrangementer. Under disse ligger det dokumenter og kreative ressurser med forklaringer. Det er mulig å bare hente ut enkeltelementer, eller større pakker.
Lokallagene jobber selvstendig og henter ut det de trenger selv. Men de vil bli kontaktet, utfordret og tilbudt hjelp til å ta tak i sitt misjonsengasjement.

Fremtidsperspektivet til FRIK xPand

Etter hvert som prosjektet går fremover vil ressurs-sidene også vokse. Vi har mye klart allerede, og pilotprosjektet indikerer at dette er bra.

Vår bønn er å se Guds rike vokse i unge menneskers liv, i lokallag over hele Norge, i vårt kirkesamfunn og i Norge. Vi vet at Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Vi vet også at han har sagt at vi skal gå ut med det vi har fått.

Derfor gjør vi dette, i håp om at Den Hellige Ånd vil salve det som skjer i FRIK xPand på en slik måte at det skapes noe mye mer enn «kule ungdomsarbeid».