Hva leter du etter

FRIK XPAND FOR ALLE

Gud bryr seg ikke om størrelsen på ungdomsarbeidet ditt, hvordan lovsangsteamet lyder, eller om du bor i bygd eller by. Uavhengig av antall ungdom som samles, har Gud en plan for ungdomsarbeidet ditt. FRIK xPand ønsker å være en medspiller når vi sammen bygger Guds rike. Vi tror og håper at du her på denne siden vil finne ressurser, i form av grafikk, video og lyd, som passer til ditt lokallag, uavhengig av hvor mange mennesker dere samler.

HVA VI GJØR

FRIK xPand gjør tilgjengelig video, grafiske elementer og andre virkemidler tilpasset ditt ungdomsarbeid. Ressursene er tilgjengelig for alle frikirker i Norge. Det skal være like enkelt å bruke ressursene for et ungdomsarbeid på en håndfull personer, som for et større arbeid.

Klikk her for å logge inn

HVEM VI ER

Frik xPand er et samarbeidsprosjekt mellom Lyngdal Frikirke og FriBU, Frikirkens selvstendige barne- og ungdomsorganisasjon.

Det meste av ressursene som blir lagt tilgjengelig via FRIK xPand, er fra ungdomsarbeidet i Lyngdal Frikirke: FRIK Lyngdal.

Ungdomspastor Thore Søvik leder arbeidet i Lyngdal. En viktig del av jobben hans er å legge til rette for at andre kirker i Frikirken kan benytte seg av opplegget som lages i forbindelse med ungdomsarbeidet på FRIK Lyngdal. Søvik er også ansatt i en deltidsstilling (10 prosent) som er dedikert til arbeidet med FRIK xPand.

Ole Bjørn Nord-Varhaug har vært ettåring i Lyngdal Frikirke, og er koordinator for FRIK xPand. Han har administrativt ansvar og følger opp menighetene som blir med i prosjektet.

Oskar Hadland har vært ettåring i Lyngdal Frikirke i to år, og har stått for det meste av produksjonen til FRIK Lyngdal. Han fungerer som produsent for FRIK xPand, og har teknisk ansvar og produksjonsansvar for grafisk, video og nett.

Lyngdal Frikirke vil sammen med fordelingsutvalget sørge for 40 prosent stilling lokalt i Lyngdal. FriBU vil sørge for de resterende 50 prosentene.

De fire satsningsområdene i FRIK xPand

Alt arbeidet til xPand kan deles inn i fire forskjellige nivåer. Under følger en beskrivelse av dem:

xpand | Large

Vi vil etablere flere nye ungdomsarbeid som er aktuelle for denne generasjonen

xPand:LARGE har som mål å hjelpe menigheter å starte sitt eget ungdomsarbeid. Målet er å skape et grunnlag og et DNA i dette nye arbeidet med gode verdier, struktur og med fokus på å være aktuelle for denne generasjonen.

Etter at det nye lokallaget har opprette sin egen brukerkontor på nett, vil de bli kontaktet og gitt verktøy som hjelper dem med å finne ut hvem de er og hva de vil. De blir invitert til en lederdag i Lyngdal hvor de får opplæring og hjelp til å lage sitt eget ungdomsarbeid. Her blir det også undervisning og god til til bønn og spørsmål. De deltar på FRIK Lyngdal samme dag, og får en debrief etterpå. Så reiser de hjem og fortsetter planleggingen under oppfølging av FRIK xPand. En fra FRIK xPand reiser til det nye ungdomsarbeidet på deres oppstartsdag, har ledersamling og hjelper dem med den praktiske gjennomføringen av deres første samling. I etterkant bruker de nettressursene som de selv vil og blir fulgt opp etter avtale.

xpand | Medium

Vi ønsker å hjelpe ungdomsarbeid til å ekspandere, slik at de stolt gir videre sin tro

xPand:MEDIUM har som mål å hjelpe menigheter utvikle sitt ungdomsarbeid, hjelpe dem til å vokse og løfte kvaliteten.

Det skal aldri være flaut å invitere med seg noen på en samling, tvert i mot. Kvalitet skaper stolthet over arbeidet og man ønsker å invitere nye. Etter at lokallaget har opprette sin egen brukerkontor på nett, vil de bli kontaktet og gitt verktøy som hjelper dem med å finne ut hvem de er og hva de vil. For mange vil dette kanskje handle om en «ny start», arrangementer for å nå nye, eller å vinkle arbeidet mer ut mot kirkefremmede De blir invitert til en lederdag i Lyngdal, hvor de får hjelp til å relansere sitt arbeid og bygge gode strukturer. De deltar på FRIK Lyngdal samme dag, og får en debrief etterpå. De planlegger selv sin oppstart under oppfølging av FRIK xPand. I etterkant bruker de nettressursene som de selv vil og blir fulgt opp etter avtale.

xpand | Small

Vi ønsker å gi ungdomsarbeid ressurser som ærer Gud og gir konkret hjelp

xPand:SMALL har som mål å gi enkle, konkrete og kreative ressurser som løfter deres arbeid. Dette handler om alt fra verdidokumenter til grafiske ressurser til bruk på samlinger og sosiale medier.

Etter at lokallaget har opprette sin egen brukerkontor på nett, får de tilgang til alle elementer og dokumenter. De får en forklaring (enten skriftlig eller på video) på hvordan de skal bruke ressursene og hvordan de kan laste dem ned. Mange av de grafiske elementene vil være i to formater; en ferdigstilt utgave, og en hvor de selv kan legge på logo, tekst eller annen informasjon. Målet er at lokallagene kan bruke ressursene som de vil, uten å være redd for copyright. Dokumenter som arbeidsbeskrivelser, verdidokumenter, ledertrening og kjøreplaner er i et format som gjør at de kan bearbeides slik at det passer til lokale forhold. Lokallagene jobber selvstendig og henter ut det de trenger selv.

xpand | Misjon

Vi vil gi videre det Jesus gav oss gjennom misjon på en radikalt og integrert måte

xPand:MISJON har som mål å samle våre misjonsressurser og gi dem videre på en enkel måte. Vi ønsker også å legge til rette for at misjonsarbeid blir en naturlig og integrert del av våre lokallag. Vi vil se misjon levd ut som en radikal livsstil.

MISJON-medlemmer får tilgang til alle misjonsressursene via nettside og kontakt. Når noen oppretter en brukerprofil, vil de bli kontaktet av en av oss i FRIK xPand, og de blir tilbudt hjelp til å integrere misjonsarbeidet som en naturlig del av deres ungdomsarbeid. Ressursene er delt inn i 5 hovedgrupper. Bønn for misjon, Givertjeneste, Fadderordning, Teamturer og Misjonsarrangementer. Under disse ligger det dokumenter og kreative ressurser med forklaringer. Det er mulig å bare hente ut enkeltelementer, eller større pakker.
Lokallagene jobber selvstendig og henter ut det de trenger selv. Men de vil bli kontaktet, utfordret og tilbudt hjelp til å ta tak i sitt misjonsengasjement.

Vårt mål og vår bønn

Vår bønn er å se Guds rike vokse i unge menneskers liv, i lokallag over hele Norge, i vårt kirkesamfunn og i Norge. Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Han har også sagt at vi skal gå ut med det vi har fått.

Vårt mål er derfor å være til velsignelse for andre ungdomsarbeid. Etter hvert som prosjektet går fremover, vil ressursidene også vokse. Vi ønsker å gi videre kunnskap og erfaringer, og gi hjelp til å utvikle en radikal bibeltro og livsnær forkynnelse.

Måtte Den Hellige Ånd salve det som skjer i FRIK xPand slik at vi sammen skaper noe som er større enn bare et «kult ungdomsarbeid». Vi ber om at Hans vilje må skje med Frik xPand – og med ditt ungdomsarbeid.