Hva leter du etter

 Hva er FRIK xPand?

Vi bygger åpne felleskap, der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som Hans etterfølgere.

Vi ønsker å legge tilrette for enkle ressurser, slik at dere kan ha fokus på det viktigste.
Fokus på å forkynne evangeliet og møte ungdommer der de er.
Om du er et ungdomsarbeid med 5 medlemmer eller 100, så spiller vi alle en like viktig rolle i Guds plan.
Derfor er FRIK xPand tilrettelagt for at alle kan bruke det, på det nivået dere er.

Vi ønsker å etablere nye ungdomsarbeid som er aktuelle for denne generasjonen

Vi ønsker å hjelpe ungdomsarbeid til å ekspandere, slik at de stolt gir videre sin tro

Vi ønsker å gi ungdomsarbeid ressurser som ærer Gud og gir konkret hjelp

Vi ønsker å gi videre det Jesus gav oss gjennom misjon på en radikal og integrert måte

Hvorfor finnes FRIK xPand?

Vi kjenner til mange gode ungdomsarbeid i Frikirken. Vi har også truffet mange gode medarbeidere. Men i våre samtaler blir det også drøftet at det er en del behov.

Noen ønsker hjelp til organisering, andre trenger kreativ hjelp. Det er behov for gode arbeidsbeskrivelser for frivillige, hensiktsmessige kjøreplaner, videoer som skaper bredde i kommunikasjonen, grafiske elementer til bruk på sosiale medier, misjonsressurser og for mange handler det om å inspirasjon til å gi troen videre.

Vi har lyst å gjøre noe

Sammen med dere vil vi være med på skrive Guds historie i ungdommers liv.

Da er det godt å vite at vår Gud vil dette mye mer enn oss.

Derfor finnes FRIK xPand.

xpand_nett_logoer_fribu
xpand_nett_logoer_frikirken
xpand_nett_logoer_friklyngdal